ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม สัปดาห์แห่งความปลอกดภัย ครั้งที่ 9ปี 2560 
ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ใส่ใจในความสุขและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพได้ในที่สุด ในช่วงวันที่ 12 -16 มิถุนายน 2560 จึงได้กิจกรรมที่กระตุ้นเตือน และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่หน่วยงาน ในการนี้มีการลงMOU ของหน่วยงานต่างๆกับธนาคารขยะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น กิจกรรมWalk Rallyด้านคุณภาพการเดินแบบชุดขยะRecycle "ขยะนั้นช่วยฉันไฉไล"การประกวดตามรอยระบบหรืออุบัติการณ์ การประกวดถาพถ่ายมุมเสี่ยง การแข่งขันต่อลำดับ(จิกซอว์)คุณภาพ