ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ห่วงใย- ใส่ใจจากใจทีมงาน 
เยียมบ้านร่วมกับสุขภาพจิต กิจกรรมบำบัด นศ.เวชฯ case hemorrhagic stroke c depression พบว่า ทานยา HT และยาต้านซึมเศร้าไม่สม่ำเสมอ มีกำลังมากขึ้นหลังจากทีมลงเยี่ยมเมื่อวันพุธที่17 พฤษภาคม 2560