ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะงาน IC 
เรื่องการควบคุมการติดเชื้อนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ในด้านของผู้ให้บริการทุกคนทุกวิชาชีพจึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้ในงานประจำวัน ใน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 งานควบคุมการติดเชื่อจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะงาน IC (จนท.รพ.)ซึ่งงานนี้จะเกิดความปลอดภัยในการรับบริการมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอน