ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำชุมชนและอสม.ที่ด่านชุมชนของพื้นที่ตำบลตากออก 3 จุด 
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำชุมชนและอสม.ที่ด่านชุมชนของพื้นที่ตำบลตากออก 3 จุด ✅ด่านทางเข้าอำเภอบ้านตาก หน้าหอกัญญารัตน์ ✅ด่านท่ารถ 99 ✅ด่านแม่บอน ทีมงานปฏิบัติงานคัดกรองอย่างเข้มแข็ง ขอขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันเป็นพลังในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่