ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์พอ.สว.



 
ด้วยความห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพพี่น้องบนพื้นที่สูง วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สมาชิก พอ.สว. ได้ให้บริการตรวจรักษา ทันตกรรม และคำแนะนำด้านสุขภาพ ที่บ้านม้งใหม่พัฒนา จำนวนผู้มารับบริการ 30คน