ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รุดเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนคัดกรองโควิด19 
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านตากได้รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ทีม อสม. บ้านยางโองน้ำที่ปฏิบัติงานที่ด่านชุมชนหมู่ที่ 4 ต.แม่สลิด ในการตรวจคัดกรองโควิดอย่างเข้มแข็ง