ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
เพื่อให้การรับมือกับสถานการณ์COVID -19 อย่างมีประสิทธิภาพ รพ.บ้านตากได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้มาแนะนำในการเตรียมพื้นที่ทุกจุดบริการ รวมถึงห้องติดเชื้อทางเดินอากาศความดันลบ และปรับปรุงระบบระบายอากาศของหอผู้ป่วย