ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประกาศ โรงพยาบาลบ้านตาก ผู้ป่วยนัดรับยาต่อเนือง 
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านตาก ผู้ป่วยนัดรับยาต่อเนือง “ที่มีนัดตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป “ ควบคุมเบาหวาน ความดันได้ดี ไม่มีอาการผิดปกติ ไม่ต้องมาโรงพยาบาลตามนัด ท่านสามารถไปรัยยาได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน !! ยกเว้น !! -ผู้ที่มีระดับน้ำตาลครั้งล่าสุด สูงกว่า 200 -ความดันโลหิตครั้งล่าสุด ตัวบน180 ตัวล่าง 110 ขึ้นไป -โรคไตเสื่อม ระยะ 4 ขึ้นไป -ผู้ที่กินยาต้านการแข็งของเลือด(ยาวาร์ฟาริน) -คนที่นัดเจาะเลือดหรือฟังผลเลือด หากท่านมีอาการผิดปกติ ติดต่อสอบถาม แผนกผู้ป่วยนอก(OPD) โทร ???? 093-134-6753