ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการ"ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 
ญ.เพชรลดา จันทร์ศิริโยธิน ประธานService Planมะเร็งและPalliative Careได้เป็นประธานในการอบรมโครงการ"ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง(Palliative Care) "ในวันที่ 2- 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมช่อม่วง รพ.บ้านตาก ครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากวิทยาการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพ.วังเจ้า ที่มาเติมเต็ม วิชาการแลละทักาะ รวมถึงเรื่องที่น่าสนใจประกอบกับการดูแล อาธิ กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแล สมาธิบำบัดและการเยียวยา และอื่นๆที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดุแลผู้ป่วยระยะท้าย คาดว่าหลังการอบรมทีมงานทั้งCUP บ้านตากจะแกร่งมากยิ่งขึ้น