ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อม(Preparation Survey) 
สรพ.มาเยี่ยม CUP บ้านตากวันที่ 2- 3 พ.ค. 60ลงพื้นที่ 3 รพ.สต.แม่สลิด,ห้วยพลุ ท้องฟ้า และชุมชนในเขตรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการสะท้อนว่าทีมงานคุณภาพของเรา ณ ปัจจุบัน ดำเนินการก้าวไปอย่างไรแล้ว และควรจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทีมงานของเราได้รับข้อชี้แนะมองเห็นโอกาสพัฒนาจากมุมมองของทีมเยี่ยมสำรวจ สรพ. ในครั้งนี้