ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โรงพยาบาลบ้านตาก ออกตรวจเยี่ยมร้านอาหารและแผงลอย 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 งานสุขาภิบาลฯ โรงพยาบาลบ้านตาก ออกตรวจเยี่ยมร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และ แนะนำให้ความรู้ มาตรการป้องกันโรค covid-19 ให้แก่ผู้ประกอบการ