ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม" 
"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม" วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ชมรมจิตอาสารพ.บ้านตากร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม ตำบลตากออก วัฒนธรรมจังหวัดตาก ครู และ นักเรียนรร.อนุบาลรอดบำรุง เทศบาลตำบลบ้านตากและ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดดอยมูล ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธานในพิธี