ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 
รพ.บ้านตากได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยโรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประเภทโรงพยาบาลประจำปี 2563 มอบโดย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในกิจกรรมคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมอิมพแคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 รางวัลที่ได้รับเป็นการการันตีถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร "นึกถึงสมุนไพร ให้นึกถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรรพ.บ้านตาก"