ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม อบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 อบรมโครงการอาสาสมัครฉุกเฉิน ณ วัดพระบรมธาตุให้แก่อาสาสมัคร 7 ตำบล จำนวน 140 คนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง