ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ตรวจสุขภาพ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลบ้านตากได้รับความไว้วางใจ จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ให้มาบริการตรวจสุขภาพ นักศึกษา จำนวน320คน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตา