ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง 
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลบ้านตากได้ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งซึ่งจะดำเนินการในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ โรงพยาบาลบ้านตาก