ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาก 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งที่รับ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๖,๘๒๐ บาท การรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ