ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2560 
รพ.บ้านตาก ร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามด้วยการสรงนำ้พระ และรดน้ำขอพรผู้มีอุปการคุณ