ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ห้องทันตกรรมใหม่ 
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลบ้านตากได้ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์บุญมา นันทนปุญโญ พระติดตามรวม 4 รูป มาบิณฑบาตร และ ทำการ เปิด ห้องทันตกรรมใหม่ ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติได้ร่วมกิจกรรมที่ดีต่อใจ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ขอขอบพระคุณในบุญกุศลเจตนาดีของทุกท่าน ขออาราธนาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ และอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ