ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา2563 
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2563 ชาวรพ.บ้านตากได้เดินตามแนววิถีพุทธ อย่างพร้อมเพรียง ได้ร่วมกันถวายเทียน ทั้งสิ้นจำนวน 11 วัด