ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด 
ทุกวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดและในปีนี้ อำเภอบ้านตากได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานภายใต้โครงการจิตอาสาและประชาชนเฝ้าระวังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด)ณ สนามหน้าเทสบาลตำบลบ้านตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธานในพิธี มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาก เข้าร่วม จำนวน 700 คน โดยใช้ระยะทางการปั่น 15 กม.นับว่าเป็นการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์