ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม พร้อมเปิดการเรียนในสถานการณ์โควิด-19 
ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้ว. เพื่อให้ผู้ปกครองและ นักเรียน ได้ไว้วางใจในระบบการรับมือกับCOVID -19แบบมืออาชีพ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ได้จัดเวทีให้งานระบาดวิทยา รพ.บ้านตาก ให้คำแนะนำข้อปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับคณะครู ซึ่งคาดว่า บรรยากาศของการเรียนการสอนของสถานศึกษาจะเป็นNew normal แน่นอน