ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม งานธาตุเดือน 9 
แม้ว่าในปีนี้จะติดเรื่องสถานการณ์โควิดทำให้ไม่มีงานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 เหมือนเช่นเคย แต่ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวรพ.บ้านตากที่ยึดมั่นก็มิเสื่อมคลาย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เราร่วมกันทำบุญสืบสานงานเดือน 9 วัดพระบรมธาตุ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ