ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม งานควบคุมโรค โรงพยาบาลบ้านตาก ออกเยี่ยมติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ(คูเวต)จำนวน 2 ราย 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 งานควบคุมโรค โรงพยาบาลบ้านตาก ออกเยี่ยมติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ(คูเวต)จำนวน 2 ราย ซึ่งผ่านการกักตัวมาเเล้ว ที่ กทม. ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และสังเกตอาการตัวเอง ณ ม.9 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก