ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่ปี 2559 
รพ.บ้านตากจัดงานปฐมนิเทศน้องใหม่ประจำปี 2559 เพื่อให้พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยเป้าหมายสูงสุดของเรา"เจ้าหน้าที่มีความสุข โรงพยาบาลอยู่รอดและคุรภาพชีวิตที่่ดีของประชาชน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสุนทร - ทัสนียืเทียนทอง จำนวน 15 คน