ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่มอบ ตู้ UVC กำจัดไวรัส (COVID -19 ) จำนวน 1 เครื่อง 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่มอบ ตู้ UVC กำจัดไวรัส (COVID -19 ) จำนวน 1 เครื่อง ❤ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ❤ #FightCOVID-19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #TogetherWeAreStronger #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #SaveBantak