ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม สสจ.ตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านตาก ตรวจสอบตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านตากจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม COVID-19 
วันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 07.00 น. สสจ.ตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านตาก จัดกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม COVID-19 ตรวจสอบตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านตาก