ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม คณะ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ⚡️⚡️ มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ⚡️⚡️ มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตาก ???????? โดยมี พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ????‍⚕️????‍⚕️ เป็นผู้รับมอบ ฉากกั้นโต๊ะเจ้าหน้าที่ ...โรงพยาบาลบ้านตาก ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้...