ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กำนันตำบลตากออก/สารวัตรกำนัน/แพทย์ประจำตำบล/ผู้ช่วย/ผรสและทีมงาน อสม.หมู่ที่ 6 บ้านตลาดตรอกซอย ร่วมกับท่านเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรค รพ.บ้านตากลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์ ปี 2020 
???????? เช้าวันที่ 19 พค 63 เวลา 9.00 น.กำนันตำบลตากออก/สารวัตรกำนัน/แพทย์ประจำตำบล/ผู้ช่วย/ผรสและทีมงาน อสม.หมู่ที่ 6 บ้านตลาดตรอกซอย ???? ร่วมกับท่านเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรค รพ.บ้านตากลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์ ปี 2020 ???? ให้ที่บ้าน/ชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันสายพันธุ์ที่ระบาดในปีนี้และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ???? และช่วยลดความแออัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยพร้อมให้บริการที่จุดโดยที่ทุกท่านได้รับการบริการที่ดี ???????????? ???? ศาลาชุมชนบ้านตลาดตรอกซอยหมู่ที่ 6 ต.ตากออก ????????????