ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ครอบครัวคุณพ่อประเทือง แดงอาษาได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์ 
ครอบครัวคุณพ่อประเทือง แดงอาษาได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตาก รับมอบโดย พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ณ โรงพยาบาลบ้านตาก ...โรงพยาบาลบ้านตาก ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้...???????????? #FightCOVID-19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #TogetherWeAreStronger #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #SaveBantak