ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2560 
เพราะเรารู้ว่า เด็กคือ"อนาคตที่ดีของชาติ" รพ.บ้านตากให้ความสำคัญกับเด็ก และในปีนีได้สนับสนุนของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เพื่อกำลังใจแก่โรงเรียนบ้านปากวังและโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราค 2560 และเข้าร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านตากในการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560