ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม สู้โคโรน่า COVID19 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุขอำเภอบ้านตากได้นำทีมงานจากรพ.บ้านตากและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ออกคัดกรองวัดไข้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป้นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาก # ปลอดภัยไว้ก่อน ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมโรค