ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เริ่มวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลบ้านตากได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์บุญมา นันทนปุญโญ พระติดตามรวม 3 รูป จาก วัดป่าธรรมรังษี อ.แม่สอด มาบิณฑบาตร ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติได้ร่วมกิจกรรมที่ดีต่อใจ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง