ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม Big Cleaning Week สู้ไวรัสโคโรนา 
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และ เจ้าหน้าที่ปกครอง , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,ที่ว่าการอำเภอ ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านตาก ภก.วรุตม์ อ๊อดทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตากนำทีม จิตอาสาโรงพยาบาลบ้านตาก Big Cleaning Week สู้ไวรัสโคโรนา ด้วย น้ำยา และผงซักฟอก พร้อมกันนี้ยังรณรงค์ ป้องกันตนเองโดยการล้างมือที่ถูกวิธี 7ขั้นตอน ให้ผู้มารับบริการทุกท่านมีความมั่นใจเมื่อมารับบริการ