ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี2563 รพ บ้านตาก 
วัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทร – ทัศนีย์ โรงพยาบาลบ้านตาก นำโดย นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก พร้อม คณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ทีมประเมินสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards โดยมีนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เข้าประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลบ้านตากเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าในการผลิตสมุนไพร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ จนทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ โรงพยาบาลบ้านตากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับความไว้วางใจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ