ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 
เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลัง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรพ.บ้านตากได้ออกให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ อาคารสโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 28 ราย ซึ่งจะได้นำไปช่วยเหลือแก่ผู้รอคอย ขออนุโมทนาบุญกับการบริจาคครั้งนี้ด้วยค่ะ