ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ได้นำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวด้อม " Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส" ทำ กิจกรรม “รณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่งานบริการผู้ป่วย นอก หอผู้ป่วยใน ให้ผู้มารับบริการทุกท่านมีความมั่นใจเมื่อมารับบริการ