ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กิจกรรม"ความผูกพันมิเสื่อมคลาย"ในงาน เลี้ยงส่ง หมอส้มโอ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ รพ.บ้านตาก ได้จัดกิจกรรมเล็กๆที่อบอุ่นแสดงถึงความรักความปรารถนาดีที่มีต่อกัน"ความผูกพันมิเสื่อมคลาย"ในงาน เลี้ยงส่ง หมอส้มโอ โดยมีพญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตากและพี่ๆน้องๆร่วมในปาร์ตี้ที่เป็นอีกความทรงจำที่ประทับใจมิลืมเลือน