ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมการดำเนินการเพื่อป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ 2019 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ทีม IC เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และจุดที่เกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลบ้านตาก ได้ประชุมการดำเนินการเพื่อป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมสุนทร - ทัศนีย์ เทียนทอง