ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม นายอำเภอบ้านตากห่วงใย คนไข้รพ.บ้านตาก 
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตากและสมาชิกกิ่งกาชาด ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนญาติ ที่เข้าพักรักษาในรพ.บ้านตากด้วยความห่วงใย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ภก.วรุตม์ อ๊อดทรพย์ รองผู้อำนวยการและทีมงานให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง