ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 
วันที่ 11 มกราคม 2563 ชมรมจิตอาสาร.พ.บ้านตาก ขอขอบพระคุณมูลนิธิร.พ.บ้านตากผู้สนับสนุนหลักกิจกรรมวันเด็ก ขอบพระคุณผู้อำนวยการ รพ.บ้านตากและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมสนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล ส่งความสุขให้กับน้องๆๆในวันนี้ #เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย #