ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม สาธารณสุขนิเทศเขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจช่วง 7 วันอันตราย 
ขอขอบพระคุณ สาธารณสุขนิเทศเขต 2 และ นายแพทย์ราเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มาตรวจเยี่ยมและให้แนวคิดในการปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ทีมงานโรงพยาบาลบ้านตาก วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา8.30น.- 9.30 น.โดยมี พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตากให้การต้อนรับ