ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กีฬาสาธารณสุขจังหวัดตากปี 2562



 
ทัพนักกีฬาและกองเชียร์ สีชมพู ชาว คป.สอ.ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอเมือง วังเจ้า สามเงา บ้านตากและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีความพร้อมในการเข้าร่วมในกีฬาสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาอำเภอแม่สอด ภาพของความสวยงาม คึกคัก พร้อมเพรียง เป็นที่ประจักษ์ในวันนี้มาจากความสมัครสมานสามัคคีของน้อง-พี่ ชาวสาธารณสุขจังหวัดตากทุกคน เหนือจาก ผลแพ้ ชนะ ของการแข่งขัน คือความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นนั่นเอง