ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ปั่น ปัน สุข 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 รพ.บ้านตากมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับบรรดานักปั่นน่องใจบุญทั้งหลายที่ปั่นทางไกลจากฉะเชิงเทรา- เชียงใหม่-ปาย ตั้งแต่ วันที่21 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563เพื่อจัดหาทุนให้แก่ รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณีวัฒนา จ.เชียงใหม่ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านเลยค่