ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม มอบบัตรประจำตัว ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services, EMR 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ได้ออกพื้นที่เพื่อ)ให้กับผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยฝึกอบรม รพ.บ้านตาก โดยได้รับได้รับการอนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้สามารถปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดโดยส่งผลให้เกิดความคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บาดเจ็บ ณ ที่ทำการมูลนิธิครูบาพาน ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา ศูนย์ อปพร.ต.สมอโคน และ อบต.แม่สลิด เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเทศกาล 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2563 (27 ธันวาคม 2562 -2 มกราคม 2563) ???? ตลอดทั้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือจากระบบ 1669