ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก 
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 งานบริการสุขภาพจิตโรงพยาบาลบ้านตากได้จัดกิจกรรมรณรงค์ " 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก " เพื่อให้สังคมของเราได้ "ร่วมพลังชุมชน ยุติเอดส์" ดังคำขวัญ วันเอดส์โลกปี 2562