ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม บริการคัดกรองกลุ่มเสียงผู้ป่วยวัณโรค2563 
บริการคัดกรองกลุ่มเสียงผู้ป่วยวัณโรค อำเภอบ้านตากประจำปี 2562 ด้วยรถMobile X-Ray กำหนดการ วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 เริ่ม08.00 น. เป็นต้นไป เฉลี่ยวันละ 500 ราย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เป้าหมาย ตำบลตากออกและสมอโคน ณ อาคารสโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ อบต.แม่สลิด วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เป้าหมาย ตำบลตากตก ตำบลเกาะตะเภา ณ อบต.ตากตก วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เป้าหมาย ตำบลทุ่งกระเชาะณ ณ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เป้าหมาย ตำบลท้องฟ้า ณ อบต.ท้องฟ้า