ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ขอเชิญชวนตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองวัณโรค 
ขอเชิญชวน พี่น้องชาวบ้านตาก ตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองวัณโรค วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงพยาบาลบ้านตาก กลุ่มเป้าหมาย ที่จะมาตรวจได้ ดังนี้ 1.ผู้ที่อยู่ร่วมกัน เคยอยู่ร่วมกัน กับผู้ป่วยวัณโรค 2.ผู้ที่มีประวัติการดื่มสุรา และติดสุรา 3.ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ -โรคเบาหวาน -โรคหลอดเลือดสมอง -โรคถุงลมโป่งพอง -โรคไตเรื้อรัง 4.กลุ่มผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน สนใจติดต่อ -โรงพยาบาลบ้านตาก -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง -อาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละตำบล วัณโรค...รักษาได้ รักษาหาย พบเร็ว รักษาเร็ว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.บ้านตาก, สสอ.บ้านตาก, สสจ.ตาก