ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กิจกรรมวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตากได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธาณสุข ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายธวัช จงนิมิตรสถาพร สาธารณสุขอำเภอบ้านตากเป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่Cup บ้านตากร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง