ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เปลี่ยนแสงจากฟ้า..มาเป็นแสงแห่งบุญ" 
เปลี่ยนแสงจากฟ้า..มาเป็นแสงแห่งบุญ" 22 ธันวาคม 2562 พระเดชพระคุณ พระครูปลัดบุญช่วย ปุญฺญวนฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทอดผ้าป่า "กองทุนโซล่าเซลล์โรงพยาบาลบ้านตาก โดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท" ขนาด 120 Kw ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึงเดือนละ 72,000 บาท เชิญร่วมทำบุญเพียงท่านละ 330 บาท ทำบุญสร้างกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องยาวนาน 25 ปี เปลี่ยนแสงพระอาทิตย์☀ เป็นแสงแห่งบุญ เปลี่ยนค่าไฟฟ้า???? เป็นทุนจัดซื้อยา???? เครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วย???? เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในยามภัยพิบัติวิกฤติฉุกเฉิน????